Ważne informacje:

Infornacje są wyświetlane w zakładce aktualności. Rozpiski będą niżej w formie zdjęcia.
Prosimy nie naciskać przycisku KOPAGE.

Usprawiedliwienia
Link (kliknij przycisk usprawiedliwienia) do ankiety gdzie wypełnia się usprawiedliwienie nieobecności na Mszy Świętej lub na zbiórkach.

Zbiórki

Zbiórki są w każdą sobotę o godz. 09:30.
Jeżeli zbiórka będzie przesunięta na inną godzinę to zostanie wpisane w aktualności.
Wtorek 17 grudzień 2018r. godz. 20:35
Oficjanie od dzisaj funkcjonuje nowa strona internetowa.
Regulamin Ministrancki: 
 1. Każdy młody ministrant który przychodzi do Ministrantów dostaje indeks na podpisy za Msze i nabożeństwa na okres 1 miesiąca, w tym czasie musi zdobyć co najmniej 15 podpisów (4 niedzielne a reszta w tygodniu). Siedzi w ławce i przygląda się co inni ministranci robią na Mszy Świętej. Dostają młodzi funkcje jeżeli brakuje ministrantów na Mszy Świętej.  
 2. Funkcje rozdziela Animator później najstarsza osoba służąca na Mszy Świętej najpóźniej 10 minut przed Mszą Świętą. 
 3. Za pierwsze trzy miejsca zwycięzcy dostają różnorodne nagrody za punkty miesięczno-roczne. 
 4. Usprawiedliwienia przyjmowane są na stronie ministranckiej w zakładce usprawiedliwienia lub ustnie oraz na kartkach przez rodziców bez pośrednio do Animatora grupy. 
 5. Zakaz rozmów w zakrystii „głównej” podczas przygotowywania się do Mszy Świętej. 
 6. Na kolędy chodzi maksymalnie 2 ministrantów. 
 7. Na Mszę Świętą przychodzimy najpóźniej 15 minut przed Mszą.
Prawa autorskie (c) 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage